vu nguyen hiep

Phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - giải pháp quan trọng tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
(BKTO) - Năm học 2022-2023, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Báo Kiểm toán đã phỏng vấn ông Vũ Nguyên Hiệp - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến mục tiêu này.