Xây dựng Phân hội Kiểm toán viên nhà nước trở thành tổ chức nghề nghiệp có uy tín và vị thế

(BKTO) - Mục tiêu mà Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (Phân hội KTVNN) hướng đến trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: Xây dựng Phân hội trở thành một trong những tổ chức nghề nghiệp có uy tín, vị thế, đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế…                
   

Các đại biểu lắng nghe Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phân hội KTVNN lần thứ nhất. Ảnh: LÊ HÒA

   

Chiều 28/02, trong khuôn khổ Chương trình Đại hội Phân hội KTVNN lần thứ nhất, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc đã trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của Phân hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo cho biết: Được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN và sự nhất trí của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), ngày 21/9/2021, Ban Vận động thành lập Phân hội KTVNN đã được thành lập theo Quyết định số 1603/QĐ-KTNN của KTNN với nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc thành lập Phân hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Vận động, ngày 28/10/2021, Phân hội KTVNN đã được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-HKT của VAA. Đây là tổ chức nghề nghiệp của các công chức, viên chức, kiểm toán viên đã, đang công tác tại KTNN và các cá nhân khác được KTNN phê duyệt.

Phân hội hoạt động với mục đích tập hợp các cán bộ kiểm toán nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao trình độ và giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kiểm toán. Phân hội là thành viên và hoạt động theo Điều lệ của VAA. Tính đến nay, 480 kiểm toán viên, công chức, viên chức tự nguyện đăng ký tham gia Phân hội.
                
   

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Phân hội KTVNN. Ảnh: LÊ HÒA

   

Nhiệm kỳ 2022-2027, Phân hội phấn đấu trở thành một trong những Phân hội nghề nghiệp có uy tín, vị thế trong toàn quốc, là tổ chức đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế. Đặc biệt, Phân hội sẽ phát triển về quy mô, từng bước nâng cao và ổn định chất lượng hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phân hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, đáng lưu ý là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức Phân hội, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của các thành viên; từng bước chuẩn hóa các chức danh chuyên môn trong Ban Chấp hành Phân hội, người đứng đầu các Ban, các Chi hội trực thuộc.

Đồng thời, phát triển hội viên mới, phấn đấu khi kết thúc nhiệm kỳ lần thứ nhất vào năm 2027, Phân hội có ít nhất 1.000 hội viên, trong đó có ít nhất 20 hội viên là tổ chức.

Phân hội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Phân hội trong quá trình làm việc để nâng cao trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc.
                
   

PGS,TS. Đặng Văn Thanhkỳ vọng Phân hội KTVNN sẽ tích cực hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. Ảnh: LÊ HÒA

   

Thay mặt lãnh đạo VAA, PGS,TS. Đặng Văn Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Vận động thành lập Phân hội KTVNN, đồng thời cho biết: Phân hội KTVNN là 1 trong 30 tổ chức thành viên của VAA, tập hợp những người làm nghề kiểm toán trong lĩnh vực KTNN để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, làm cho vị thế, vai trò của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền tài chính quốc gia ngày càng được nâng cao. Đồng thời, hoạt động của Phân hội trong thời gian tới cũng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ lợi ích chính đáng của các hội viên.

Chủ tịch VAA Đặng Văn Thanh kỳ vọng: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, toàn diện và Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Phân hội KTVNN sẽ tích cực hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.
                
   

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Cần xây dựng và phát triển Phân hội KTVNN trở thành một trong những Phân hội nghề nghiệp có uy tín, vị thế, là tổ chức nghề nghiệp đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán. Ảnh: LÊ HÒA

   

Tại Đại hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Những thành quả tốt đẹp trong 28 năm qua không chỉ nhờ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của KTNN qua các thời kỳ mà còn có sự đóng góp to lớn của các đối tác, tổ chức quốc tế, các hiệp hội chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; đặc biệt có sự đồng hành và ủng hộ của VAA, một trong những hiệp hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán lớn và uy tín của Việt Nam”.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thành lập Phân hội KTVNN đối với sự phát triển của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đề nghị Ban Chấp hành Phân hội nắm bắt những xu thế phát triển chung của Ngành để biến thách thức thành cơ hội, từ đó xây dựng và phát triển Phân hội trở thành một trong những Phân hội nghề nghiệp có uy tín, vị thế, là tổ chức nghề nghiệp đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị trong thời gian tới, Phân hội cần tuân thủ Điều lệ của VAA; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng.

Phân hội cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi, bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp về kiểm toán cho hội viên và các đối tượng có nhu cầu, qua đó nâng cao uy tín và gia tăng giá trị của tổ chức; tích cực tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kiểm toán; thực hiện hoạt động tư vấn khoa học một cách hiệu quả và đáng tin cậy; góp ý, phản biện đối với các dự án luật, các chính sách về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị Phân hội cần nghiên cứu, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán khác nhằm tăng cường sự giao lưu về chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển, phù hợp với xu hướng, chuẩn mực chung của quốc tế./.

THÀNH ĐỨC – LÊ HÒA
Cùng chuyên mục
Xây dựng Phân hội Kiểm toán viên nhà nước trở thành tổ chức nghề nghiệp có uy tín và vị thế