XỬ LÝ NGHIÊM

Ngân hàng Nhà nước đề nghị công an xác minh, xử lý nghiêm hành vi thao túng thị trường vàng
(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Văn bản số 4810//NHNN-QLNH gửi Bộ Công an và văn bản số 4809/NHNN-QLNH gửi Công an TP. Hà Nội và Công an TP.Hồ Chí Minh.