xuat khau giam

Xuất khẩu giảm gần 23 tỷ USD
(BKTO) - Từ đầu năm đến hết ngày 15/7, kim ngạch xuất khẩu của cả nước giảm gần 23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.
  • Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) 4 tháng đầu năm ước đạt 28,81 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu 15,66 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 13,15 tỷ USD, giảm 6,3%; xuất siêu 2,51 tỷ USD, giảm 37,7%.
  • (BKTO) - Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 (từ ngày 01-15/4) chỉ đạt 13,24 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng giảm 3,14 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 3/2023.