xung tam do thi loai 1

Diện mạo Thành phố Hải Dương xứng tầm đô thị loại 1
(BKTO) - Nhờ việc triển khai các giải pháp tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý quy hoạch kiến trúc gắn với chỉnh trang và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong nhiều năm qua, diện mạo TP. Hải Dương xứng tầm đô thị loại 1.