2 tháng đầu năm: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14,6 tỷ USD so với cùng kỳ 2022

(BKTO) - Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 02 đạt 29.266 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 56.330 tỷ đồng, đạt 13,3% dự toán, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.

hq.jpg
2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm 19,4% so với cùng kỳ
năm 2022. Ảnh: Internet

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 02 ước đạt 49,46 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 25,88 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 23,58 tỷ USD.

So với tháng trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 6%; trong đó, xuất khẩu tăng 10% và nhập khẩu tăng 3%. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 2%; trong đó, xuất khẩu tăng 11%, nhưng nhập khẩu giảm 7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 96,06 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 14,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

2 tháng đầu năm, xuất khẩu ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 5,74 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 46,62 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 8,86 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 02 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD, trái ngược với trạng thái thâm hụt 300 triệu USD của cùng kỳ năm trước./.

Cùng chuyên mục
2 tháng đầu năm: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14,6 tỷ USD so với cùng kỳ 2022