4 nhiệm vụ năm 2024 để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng

(BKTO) - Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2024, vừa diễn ra chiều nay (01/02), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin cho tiết về 4 nhiệm vụ trong năm 2024 để thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

a2.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại Họp báo. Ảnh: HỒNG NHUNG

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, quá trình phát triển của TTCK Việt Nam đã tích lũy được nhiều mặt. Đến giai đoạn hiện nay, TTCK Việt nam rất cần bước phát triển mới, mà cụ thể là việc được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chí của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế.

“Mục tiêu này, Nghị quyết của Chính phủ đã chỉ đạo, Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 cũng đã đưa vào và chúng tôi xác định đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các Bộ, ngành có liên quan hướng tới đạt mục tiêu này” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025, ông Chi cho hay, năm 2024, Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành khác phải triển khai thực hiện nhiều việc. Trong đó, 4 nhiệm vụ trong năm 2024 mà Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành khác phải thực hiện được, thực hiện tốt, đó là:

Thứ nhất, xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch. Đây chính là rào cản mà theo các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế, chúng ta cần giải quyết nếu muốn nâng hạng thị trường.

“Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá. Chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024, giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế. Đó là vấn đề rất quan trọng và cốt yếu của năm 2024”- lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay.

Thứ hai, yêu cầu của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên TTCK.

“Vấn đề này, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) trên các phương tiện thông tin của Bộ và của thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thứ ba, vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc này, Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, Bộ Tài chính chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của TTCK.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý, việc được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý, được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài mới xem xét và đánh giá để nâng hạng TTCK của Việt Nam theo tiến độ và mục tiêu của Chiến lược phát triển TTCK đã đề ra.

“Một khía cạnh nữa chúng tôi xin được chia sẻ, dù mục tiêu rất quan trọng như vậy nhưng trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính cũng phải quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
4 nhiệm vụ năm 2024 để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng