4

Hà Giang: Tổng thu ngân sách 4 tháng đạt trên 11.815 tỷ đồng
(BKTO) - Tính đến ngày 14/5/2024, tỉnh Hà Giang đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt trên 11.815 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 7.582 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch.