An Giang cần phát triển kết cấu hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số

(BKTO) - Ngày 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban - làm Trưởng đoàn đã buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

an-giang-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: ST

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng thời, các đồng chí thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về các vấn đề liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành địa phương dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá.

Hiện nay, sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện; nông thôn từng bước được đổi mới; nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020-2025), mức tăng GRDP của tỉnh đạt bình quân 5,08% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước)...

an-giang-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ST

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn; đồng thời gợi mở một số vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Địa phương tập trung phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phấn đấu đến đến năm 2030 An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên đoàn công tác để có những định hướng, giải pháp hiệu quả phát triển tỉnh thời gian tới, nhất là trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030) quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Cùng chuyên mục
An Giang cần phát triển kết cấu hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số