Phiên họp thứ 33: Tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(BKTO) - Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 33.

202405130829202848_dsc_9170.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: VPQH

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Phiên họp thứ 33 dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tại Phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Theo đó, UBTVQH tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Trong đó, về công tác lập pháp, UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng và Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Về các nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị UBTVQH cho ý kiến về hồ sơ và các nội dung của từng dự án, dự thảo; trong đó tập trung xem xét dự án, dự thảo đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng hay chưa; có bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án, dự thảo không; hồ sơ tài liệu, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; nội dung từng chính sách, nhất là các chính sách mới, những vấn đề khó, phức tạp, có sự điều chỉnh, bổ sung so với nội dung Chính phủ đã đề nghị khi trình UBTVQH xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Về công tác giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, UBTVQH sẽ thảo luận về 5 báo cáo định kỳ trình Quốc hội, gồm: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15, Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; b áo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ngoài các báo cáo được thảo luận trực tiếp tại Phiên họp, UBTVQH cũng cho ý kiến bằng văn bản đối với một số báo cáo khác.

Về các vấn đề quan trọng, tại Phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến đối với 4 nội dung gồm: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

202405130829203004_dsc_9196.jpg
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VQPH

Đồng thời, UBTVQH cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7; tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội Khóa XV theo quy định.

Ngoài ra, UBTVQH cho ý kiến, quyết định 2 nội dung thuộc thẩm quyền, bao gồm: cho ý kiến về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024 (nội dung này bố trí xem xét cùng với nội dung về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp để UBTVQH rà soát, xem xét những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp. Để bảo đảm chất lượng và tiến độ gửi tài liệu các nội dung tại Kỳ họp thứ 7, ngày 8/5 vừa qua, UBTVQH đã ban hành 2 văn bản đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện những nội dung thuộc trách nhiệm để sớm gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Lưu ý khối lượng công việc của Phiên họp thứ 33 là tương đối lớn, thời gian tiến hành Phiên họp chỉ có 3 ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng và tham gia tích cực vào các nội dung của Phiên họp.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Cùng chuyên mục
Phiên họp thứ 33: Tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV