Bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, chuẩn bị tốt cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Chiều 19/3, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì phiên họp tháng 03/2024 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) và công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

toan.jpg
Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì phiên họp tháng 03/2024 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N.Lộc

Tham dự phiên họp còn có đại diện các Ban Đảng Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng KTNN; đại diện Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể; Chánh Văn phòng KTNN và các bộ phận có liên quan.

Tại phiên họp, Ban Cán sự đảng KTNN đã cho ý kiến về công tác cán bộ của KTNN; công tác đầu tư của KTNN và công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Đặc biệt, liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, đại diện các Tiểu ban đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Theo đó, đến nay, các Tiểu ban và các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện phần việc được giao.

Trong bối cảnh toàn Ngành hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, các đơn vị, bộ phận được giao cần nỗ lực triển khai các nhiệm vụ một cách chủ động, hiệu quả trên tinh thần bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tại cuộc họp, các ý kiến đã tập trung trao đổi về tiến độ triển khai một số nhiệm vụ được giao, những vấn đề mới phát sinh; đồng thời đề cập đến yêu cầu phải tập trung xây dựng kịch bản kỹ lưỡng cho các sự kiện; việc chuẩn bị nội dung cho hội thảo quốc tế; công tác tổ chức, hậu cần; chú trọng tiết kiệm trong triển khai thực hiện từng nhiệm vụ… 

Đặc biệt, liên quan đến Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước, các ý kiến cho rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Buổi lễ có có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời quốc tế, do đó, kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm cần phải được chuẩn bị thận trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, tránh để xảy ra sai sót. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn giao Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn bản để sớm thông báo đến các đơn vị trong toàn Ngành về chủ trương của Ban Cán sự đảng KTNN.

Đối với công tác cán bộ, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện theo đúng quy định trong việc đánh giá cán bộ, trong công tác luân chuyển, điều động với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành.

quang-canh.jpg
Đại diện các Tiểu ban báo cáo Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Ảnh: N.Lộc

Đối với vấn đề đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng trụ sở, đồng chí Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị có liên quan trong Ngành phối hợp chuẩn bị tốt các bước để thực hiện vấn đề này kịp thời, thận trọng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đối với công tác chuẩn bị cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu các Tiểu ban cần tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai công việc một cách khoa học, hợp lý; kịp thời điều chỉnh thay đổi cũng như tháo gỡ vướng mắc để tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm đảm bảo tiến độ.

Các Tiểu ban, cá nhân được giao nhiệm vụ cần rà soát công việc, thường xuyên cập nhật tình hình triển khai; các Tiểu ban cần có sự phối hợp, đảm bảo thông tin xuyên suốt để thực hiện nhiệm vụ chung được thống nhất, hiệu quả.

Nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại của Ngành, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Tiểu ban phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trang trọng, song phải tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí. 

Cùng chuyên mục
Bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, chuẩn bị tốt cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước