Bản tin truyền hình kiểm toán tháng 1 năm 2023

(BKTO) - Bản tin truyền hình Kiểm toán tháng 1 năm 2023 của Báo Kiểm toán sẽ gửi tới quý vị những thông tin và sự kiện kiểm toán nổi bật trong thời gian vừa qua.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 18/01/2023 21:57
Bản tin kiểm toán