Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của tổ chức tín dụng

(BKTO) - Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng.                
   

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

   

Đó là một trong những yêu cầu của Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra lấy ý kiến.

Theo Dự thảo, khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường, đơn vị báo cáo phải gửi lại báo cáo kèm các thuyết minh/gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ gửi báo cáo theo kỳ báo cáo ngày được xác định theo ngày làm việc.

Kỳ báo cáo 10 ngày (hay 3 kỳ/tháng): Kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng báo cáo, kỳ 2 được tính từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng báo cáo, kỳ 3 được tính từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

Kỳ báo cáo 15 ngày (hay 2 kỳ/tháng): Kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng báo cáo, kỳ 2 được tính từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm được xác định theo lịch dương.

Về thời hạn báo cáo, Dự thảo quy định như sau: Đối với báo cáo ngày, các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào 14 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo.

Với báo cáo 10 ngày (3 kỳ/tháng), 15 ngày (2 kỳ/tháng), các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất 2 ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

Đối với báo cáo tháng, các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 08 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo. Với báo cáo quý, các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

Với báo cáo 6 tháng, các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo. Đối với báo cáo năm, các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu năm tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì hạn gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ cuối tuần đó hoặc theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Trường hợp báo cáo gửi bằng văn bản, ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày ghi trên dấu của bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi. Trường hợp báo cáo gửi qua kênh báo cáo điện tử, ngày gửi báo cáo là ngày truyền file báo cáo thành công về Cục Công nghệ thông tin. Trường hợp khẩn cấp hoặc đột xuất, đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo qua fax hoặc qua thư điện tử cho đơn vị nhận báo cáo.

Sau khi gửi báo cáo qua fax hoặc thư điện tử, đơn vị báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo chính thức bằng văn bản theo quy định. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày fax báo cáo, ngày gửi thư thành công cho đơn vị nhận báo cáo./.
THÀNH ĐỨC


Cùng chuyên mục
Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của tổ chức tín dụng