Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2023

(BKTO) - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2023. Từ đó đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

56_20231113030423pm.jpg
Tăng cường công tác truyền thông về BHXH,BHYT tháng cuối năm 2023 tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: ST.

Theo báo cáo đánh giá tổng thể về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai nhiệm công tác tháng 11/2023: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 79.390 người, đạt 96,01% kế hoạch, tăng 165 người (0,2%) so với tháng 10/2023, tăng 220 người (0,3%) so với cùng kỳ năm 2022; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 12.589 người, đạt 73,05% kế hoạch, giảm 112 người (0,9%) so với tháng 10/2023, giảm 1.284 người (9,3%) so với cùng kỳ năm 2022; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 71.190 người, đạt 96,59% kế hoạch, tăng 200 người (0,3%) so với tháng 10/2023, tăng 1.033 người (1,5%) so với cùng kỳ năm 2022; Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 779.910 người, đạt 92,96% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là 88,58% dân số, tăng 8.630 người (1,1%) so với tháng 10/2023, tăng 8.828 người (1,1%) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình, phối hợp với các Sở, Ngành và chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; Quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, Nhân dân luôn được đảm bảo kịp thời, đầy đủ; Công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đúng quy định, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện BHXH tỉnh vẫn gặp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục giảm; tỷ lệ bao phủ BHYT chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng và tỷ lệ số tiền chậm đóng còn cao, chiếm 8,05% kế hoạch giao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh Hòa Bình cần bám sát hơn nữa các chỉ đạo của Ngành, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, phải có kịch bản phù hợp, sát thực tế, trong đó nhiệm vụ quan trọng là phải đảm bảo độ bao phủ như kế hoạch đặt ra; Đồng thời, cần xây dựng các quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong khó khăn chung, việc giải quyết chế độ chính sách phải luôn đảm bảo thuận lợi nhất; việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cần được thực hiện hiệu quả và luôn chú trọng quyền lợi người bệnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí...

Cùng với đó, đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 12/2023 như sau: Tiếp tục phối hợp với Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ và đôn đốc thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; thực hiện đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; Tăng cường công tác truyền thông tháng cuối năm 2023; thực hiện đồng bộ các giải pháp truyền thông để phát triển người tham gia BHXH, BHYT; Thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp để nâng cao tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt; Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT với cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT theo đúng quy trình giám định; tổ chức thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ sở đủ điều kiện theo quy định; Tổng hợp, rà soát, lựa chọn các đơn vị phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; Toàn Ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu./

Cùng chuyên mục
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2023