Bảo hiểm xã hội

Tìm phương án tối ưu cho vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần
(BKTO) - Ngày 08/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về một số vấn đề lớn trong Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).