bdh

ASOSAI hỗ trợ 200.000 USD cho 14 SAI bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch
(BKTO) - Chiều 06/9, Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã tổ chức Cuộc họp lần thứ 56 theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, ông Hầu Khải - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI - đã trình bày báo cáo về tài trợ của ASOSAI với các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
  • Nỗ lực không ngừng để tăng cường, nâng cao năng lực cho các SAI
    2 năm trước Hoạt động của Ngành
    (BKTO) - Tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56 trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI lần thứ 15 diễn ra chiều 06/9, Ủy ban Phát triển năng lực của ASOSAI đã báo cáo các hoạt động phát triển năng lực ASOSAI được tiến hành kể từ Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 55 năm 2020, Kế hoạch hoạt động phát triển năng lực từ năm 2022 đến năm 2024 và Hợp tác IDI (Cơ quan Sáng kiến phát triển của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao - INTOSAI) - ASOSAI.