BIDV: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong hệ thống ngân hàng

(BKTO) - Năm 2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để “chuyển mình bứt phá”, tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò tiên phong trên thị trường.

bidv-tong-ket.jpeg
Năm 2023, BIDV nộp ngân sách nhà nước trên 6.200 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh ST

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh

Bám sát chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023, BIDV đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với phương châm: “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi hoạt động”.

Phát huy tốt vai trò định chế tài chính hàng đầu, là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước, BIDV đã chủ động, tiên phong triển khai có hiệu quả các chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để góp phần vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và sự phát triển của các ngành nghề, địa phương.

Đặc biệt, BIDV đã quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng, cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm, miễn lãi, phí. Với tất cả các biện pháp đó, năm 2023, BIDV đã giảm lợi nhuận gần 5.900 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

BIDV đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được giao, trong đó, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu thị trường. Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt 2,26 triệu tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam; huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,66%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng.

BIDV nộp ngân sách nhà nước trên 6.200 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị cổ phiếu tăng trưởng 26,4%; vốn hóa đạt 10,5 tỷ USD. BIDV giữ vững vị thế là ngân hàng có nền khách hàng lớn nhất thị trường với gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 19 triệu khách hàng cá nhân và có quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính từ 177 quốc gia, vùng lãnh thổ…

Cùng với việc quyết liệt triển khai chiến lược phát triển tổng thể hệ thống đến 2025, định hướng 2030 và 7 chiến lược cấu phần, năm 2023, BIDV tiên phong triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến phát triển bền vững và thực hành ESG.

BIDV ban hành Nghị quyết thực hiện các Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu; xây dựng Chương trình hành động thực hành ESG và lan tỏa thông điệp phát triển tài chính bền vững đến khách hàng, đối tác…

BIDV là ngân hàng đầu tiên công bố Khung Khoản vay bền vững và Khung quản lý rủi ro Môi trường - Xã hội trong cấp tín dụng; ngân hàng đầu tiên phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn quốc tế; ngân hàng tiên phong thu hút nguồn vốn phát triển bền vững và dẫn đầu thị trường về tài trợ các dự án xanh.

Để nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, năng lực quản trị hệ thống, BIDV tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, các định chế tài chính đa phương. Đặc biệt, dịch vụ khách hàng cá nhân cao cấp ghi dấu ấn với việc xác lập hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild - định chế hàng đầu thế giới về đầu tư và quản lý tài sản, đem đến cho khách hàng cá nhân cao cấp cơ hội sử dụng dịch vụ tài chính đẳng cấp toàn cầu.

Tiên phong trong công tác chuyển đổi số, BIDV đã hoàn thành nhiều dự án công nghệ trọng điểm, đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chiến lược Phát triển Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, kiện toàn mô hình tổ chức Khối Công nghệ thông tin. Kết quả mang tính đột phá này đưa BIDV bước sang một trang sử mới: Chủ động, tự tin tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào kỷ nguyên số.

bidv-tong-ket.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh (thứ sáu từ trái sang) trao tặng Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các  đơn vị BIDV. Ảnh: BIDV

Tiên phong thực hiện trách nhiệm cộng đồng, BIDV đã triển khai 131 chương trình an sinh xã hội lớn với tổng giá trị cam kết đạt hơn 350 tỷ đồng và tạo được các điểm nhấn: Dấu ấn 5 năm Giải chạy BIDV RUN; hoàn thành chuỗi 13 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ; trồng mới 350.000 cây xanh; tài trợ xây dựng 1.500 nhà đại đoàn kết; tích cực hành động vì biển đảo quê hương...

Các hoạt động do BIDV tiên phong thực hiện không chỉ khẳng định tấm lòng và trách nhiệm của BIDV mà còn lan tỏa, tạo thành phong trào rộng lớn góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước.

7 mục tiêu ưu tiên

Quán triệt chủ trương của Chính phủ, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, với phương châm hành động “Tinh giản quy trình, chuyển đổi hoạt động”, BIDV quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh với 7 mục tiêu ưu tiên:

Một là, thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Nghị quyết số 22/NQ-BIDV về Chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các Chiến lược cấu phần.

Hai là, chuyển đổi toàn diện, đồng bộ, thực chất, bài bản tất cả hoạt động, đặc biệt là chuyển đổi mạnh mẽ, căn bản từ tư duy nhận thức; từ xây dựng hoạch định mục tiêu, đường hướng phát triển mô hình kinh doanh, mô hình hoạt động theo định hướng phát triển xanh, bền vững (ESG). Kiên quyết cắt bỏ, cải tiến, tinh giản quy trình, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và năng lực phục vụ khách hàng gắn với ứng dụng công nghệ, đặc biệt là dự án Chuyển đổi quản trị nội bộ (B.One)...

Ba là, nâng cao tài chính; khai thác các nguồn thu trong hệ sinh thái; thực hiện Đề án Quản trị chi phí hiệu quả...

Bốn là, tập trung các biện pháp mở rộng quy mô hoạt động gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng, cơ cấu lại nền khách hàng...

BIDV phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng 14%. Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản, hiệu quả. Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 ở mức ≤1,4%...

Năm là, thực hiện đúng tiến độ các dự án quan trọng; vận hành tích hợp và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh toàn hệ thống...

Sáu là, triển khai các dự án, thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao vị thế và uy tín của BIDV trên thị trường trong nước và khu vực...

Bảy là, tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản trị điều hành của các cấp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm tra, giám sát; thực hành và phát huy các giá trị văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kiểm soát rủi ro./.

Cùng chuyên mục
BIDV: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong hệ thống ngân hàng