BIDV

Gia tăng hiệu quả kinh doanh từ việc phát triển nền khách hàng cá nhân
(BKTO) - Với mạng lưới rộng khắp tại 63 tỉnh thành phố, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) còn dư địa lớn để gia tăng nền khách hàng cá nhân.
  • (BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã và đang tiếp tục kiên trì trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
  • (BKTO) - Xu hướng số hóa đã tạo nên những thay đổi một cách toàn diện trong hoạt động, giúp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt được hiệu quả kinh doanh cao, phát triển ngày càng bền vững.
  • (BKTO) - Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn tiên phong thực thi các chính sách, chủ trương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Vốn tín dụng của BIDV tập trung cho 3 động lực tăng trưởng và 5 lĩnh vực ưu tiên.