KINH DOANH

Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng...