Bình Phước: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 10,36%

(BKTO) - Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện năm 2023 tăng 10,36% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 70.741 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 4.180 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.600 triệu USD.

bp251.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi yêu cầu ngành công thương của tỉnh đảm bảo cung cầu hàng hóa cho dịp tết cổ truyền 2024. Ảnh ST

Công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Thị trường hàng hóa, dịch vụ tương đối ổn định, hàng hóa kinh doanh đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Cùng với xu hướng ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm hàng hóa chung của cả nước, người dân đã tiếp cận nhanh với ứng dụng mua sắm hàng hóa trực tuyến.

Năm 2023, ngành điện của tỉnh sản xuất ước đạt 2.650 triệu KWh, tăng 0,95% so với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 375 triệu KWh, tăng 3,45%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7%.

Hạ tầng cấp điện trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của các khu vực khác nhau, đặc biệt là kết nối lưới điện giữa Bình Phước, Bình Dương, Đắk Nông... và biên giới nước bạn Campuchia góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế, chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngành công thương Bình Phước đặt mục tiêu cho năm 2024 như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 74.500 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 4.560 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 2.860 triệu USD...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đánh giá cao kết quả ngành công thương đạt được năm 2023, đồng thời yêu cầu trong năm 2024, ngành phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về đảm bảo cung cầu hàng hóa cho dịp tết cổ truyền 2024; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh việc chú trọng thực hiện logistics, ngành công thương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách hành chính, công nghệ số... nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra./.

Cùng chuyên mục
Bình Phước: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 10,36%