BÌNH PHƯỚC

Bình Phước thu thuế đạt 100% dự toán
(BKTO) - Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, quý I, ngành thuế Bình Phước đã thu được 2.570 tỷ đồng.