CÀ MAU

Phát triển ngành công nghiệp hoá chất theo mô hình kinh tế tuần hoàn
(BKTO) - Phát triển ngành công nghiệp hoá chất theo mô hình của kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản và cần sự chung tay của các Bộ, ngành để có cơ chế khuyến khích kịp thời.