cac dia phuong

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng.