Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nên tập trung theo vùng

(BKTO) - Ngày 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn TP. Hà Nội.

1fdht.png
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tại Hội nghị, góp ý vào dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cho rằng, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa rất nhanh tại Hà Nội đã làm thay đổi diện mạo Thủ đô nói chung và nông thôn nói riêng, song cũng làm cho quy hoạch về nông nghiệp Thủ đô buộc phải thay đổi. Trong khi đó, quy hoạch vùng chưa kịp thích ứng đã hạn chế sự phát triển đồng bộ, bền vững cho nông nghiệp Thủ đô. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết của HĐND Thành phố là rất kịp thời.

Tuy nhiên, các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn cho Hà Nội nên tập trung đầu tư theo vùng, theo giống. Đặc biệt, trong phần “tổ chức thực hiện” của Nghị quyết nên nêu rõ sự phân công chỉ đạo chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng hiện nay nhiều khi không rõ trách nhiệm giữa các ngành, các cấp.

Mục tiêu của Thành phố là xây dựng các vùng nông nghiệp tập trung, vùng sản xuất giống, xây dựng các khu công nghệ… Do đó, những vùng tập trung đã được phê duyệt quy hoạch thì nên tập trung một cách đồng bộ các chính sách như đầu tư hỗ trợ giống, sản xuất, cho tới đào tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chính sách về đất đai… 

Bên cạnh đó,  Nghị quyết  cần có tính kế thừa, đảm bảo hỗ trợ để xây dựng được các mô hình sản xuất  nông thôn hiện đại và bền vững, đảm bảo chất lượng, an toàn và có lợi nhuận. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ vốn ban đầu để xây dựng được mô hình liên kết chưa hoàn chỉnh, trong đó hợp tác xã là hạt nhân để mang lại lợi ích tổng thể cho cả hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển quy mô sản xuất lớn, hiện đại hóa nông thôn.

Hơn nữa, vốn cho nông nghiệp rất hạn chế, nên chính sách cần tập trung vào mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm hiện đại, đồng bộ về sản xuất giống cây trồng, thủy sản công nghệ cao. Đặc biệt, cần có mục tiêu rõ ràng đến năm 2030 tiến tới đến 2050, Hà Nội có nền nông nghiệp sinh thái, từ đó sẽ xây dựng các chính sách cụ thể đi theo.

Các đại biểu cũng cho rằng, xây dựng các chính sách đặc thù cho nông nghiệp Hà Nội thì không nên quá nhiều chính sách, mà để nguồn lực đủ lớn và đủ tập trung thì mỗi đối tượng chỉ nên được hưởng 1 chính sách, đồng thời các chính sách không nên rải đều cho nhiều lĩnh vực mà nên tập trung vào một số lĩnh vực đang còn khó khăn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu để Ủy ban MTTQ Việt Nam tổng hợp, chắt lọc, cập nhật các nội dung cần thiết để gửi đến cơ quan soạn thảo Nghị quyết.

Cùng chuyên mục
Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nên tập trung theo vùng