Chủ tịch Quốc hội: Củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 11/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích KTNN đã đạt được trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, KTNN sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế.

19df2519c1ec63b23afd.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: N. LỘC

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Để đạt được những kết quả đó, theo Chủ tịch Quốc hội, có nhiều nguyên nhân, trong đó có đóng góp tích cực của ngành KTNN.

Bày tỏ vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của KTNN, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và kiểm toán viên, đến nay, KTNN đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên; trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế.

“Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của KTNN; khẳng định KTNN ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán, KTNN đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm; hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

KTNN đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời qua kiểm toán, KTNN hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Trên chặng đường phát triển, KTNN đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế. KTNN Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á.

Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (năm 2018) và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021 đã đưa KTNN Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

“Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, KTNN đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và hôm nay, rất xứng đáng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

b9cd5cf9b70c15524c1d.jpg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: N. LỘC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của KTNN đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng
chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện
đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai, thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của KTNN ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật KTNN để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ ba, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng
đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KTNN; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của KTNN trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

daefd0745281f0dfa990.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm chúc mừng KTNN. Ảnh: N. LỘC

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Ngành trong 30 năm qua,
Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động KTNN tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương,
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích
hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế” - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà lưu niệm chúc mừng KTNN.

Cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội: Củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế