Chủ tịch Quốc hội: Luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại

(BKTO) - Sáng 13/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.

130320231032-dsc_1437.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. Ảnh: quochoi.vn

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và các Trưởng cơ quan đại diện báo cáo về chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với sứ mệnh là người đại diện cho Đảng và Nhà nước tại sở tại, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12/2021).

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngoại giao đóng góp rất tích cực để đất nước có được cơ đồ, vai trò, uy tín và vị thế trên trường quốc tế như ngày nay. Ngược lại, vị thế, vai trò, uy tín của đất nước hiện nay cũng tạo điều kiện cả về thế và lực, tạo môi trường thuận lợi cho công tác ngoại giao.

Nêu bật ý nghĩa của đối ngoại Quốc hội trong 3 trụ cột của nền ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tầm nhìn phát triển của đất nước ta với các đối tác. Do đó, cần triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại, trong đó có đối ngoại Quốc hội; tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nghị sĩ của nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đối ngoại phải luôn gắn với đối nội, do đó, làm bất cứ điều gì cũng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương trong đó có các diễn đàn liên nghị viện…

Công tác đối ngoại phải góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia “từ sớm, từ xa”, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, phải luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhất là trong bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các Trưởng cơ quan đại diện và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Làm tốt công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ làm cho đồng bào, kiều bào thực sự hướng về quê hương đất nước, củng cố được khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác giám sát của Quốc hội, xây dựng pháp luật cũng như kinh nghiệm phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế của nước bạn, từ đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng của đất nước.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn dành sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chế độ, chính sách đối với cán bộ để tương xứng với thế và lực mới của đất nước, xứng đáng là nền ngoại giao của một nước 100 triệu dân” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Tăng cường quan hệ chặt chẽ, toàn diện với các đối tác

Phân tích một số tình hình nổi bật tại địa bàn phụ trách của các Trưởng cơ quan đại diện lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, các đoàn kênh Đảng, kênh Quốc hội để tăng cường quan hệ chặt chẽ toàn diện tất cả các mặt với các đối tác; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các nước là Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện; tăng cường triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển.

130320231026-dsc_1385.jpg
Các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 tham dự cuộc tiếp. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, tại các địa bàn châu Âu cần tích cực phối hợp, thúc đẩy các nước châu Âu còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) và Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tại các địa bàn châu Phi, châu Mỹ và Nam Á, cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản; tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, tận dụng thế mạnh của ta trong hợp tác về nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu cho ngành chế biến nông sản của Việt Nam, đặc biệt là hạt điều từ các nước châu Phi. Đồng thời, không ngừng củng cố, xây đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác để làm cơ sở vận động sự ủng hộ của các nước bạn đối với lợi ích của ta trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Tại các địa bàn Đông Nam Á là láng giềng gần gũi, phải coi trọng duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, song phương và trong khuôn khổ ASEAN; tăng cường tham vấn phối hợp về những vấn đề chung có tác động đến lợi ích an ninh sát sườn của ta và của khu vực, trong đó có các vấn đề trên biển; cùng các nước xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển.

Nhấn mạnh, ngoại giao cũng chính là cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài vừa phải có trách nhiệm, mềm dẻo nhưng đồng thời cũng phải giữ vững nguyên tắc của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, là lợi ích quốc gia, dân tộc; tự tin, kiên định với tiền đồ tương lai đất nước mình nhưng đồng thời cũng phải tranh thủ hết sức sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế./.

Cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội: Luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại