CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
(BKTO) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương (T.Ư) 9 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 18/5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.