Chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng - 2 mục tiêu lớn của PVN

(BKTO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức lễ ra mắt 2 ấn phẩm “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển đổi số” và “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển dịch năng lượng”.

3.jpg
Lễ ra mắt 2 ấn phẩm về chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Ảnh: PVN

Ấn phẩm “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển đổi số” bao gồm những bài viết, bài nghiên cứu được tổng hợp, biên soạn lại nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, các thông tin về chuyển đổi số, chiến lược, định hướng và lộ trình, kế hoạch về chuyển đổi số tại PVN.

Qua đó, toàn thể người lao động PVN ở mọi cấp, trong hệ sinh thái PVN có thể cập nhật thống nhất hành động để PVN không “lỡ chuyến tàu” động lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư “Chuyển đổi số”.

Đối với ấn phẩm “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Chuyển dịch năng lượng”, nội dung cuốn tài liệu được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chỉ đạo, các bài phát biểu, báo cáo trong quá trình điều hành và quản trị thị trường năng lượng đầy rủi ro, phức tạp và biến động.

Đồng thời kế thừa, tiếp thu, tham khảo tri thức của các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý ở Việt Nam và thế giới về năng lượng và dịch chuyển năng lượng.

Các nội dung trong cuốn tài liệu sẽ giúp toàn thể cán bộ quản lý, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam nâng cao nhận thức; cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về chuyển dịch năng lượng và tác động đến các hoạt động của PVN để từ đó thống nhất, đồng bộ trong mục tiêu và hành động, trong phối hợp và triển khai.

Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp năng lượng nào trong bối cảnh hiện tại. Đối với PVN - Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước - cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống thay đổi trong tương lai, phải tạo ra các quá trình sáng tạo và tận dụng được những nguồn lực, tài nguyên dồi dào, sẵn có.

Đồng thời xây dựng hệ thống, hệ sinh thái với những cấu phần liên kết, hoán đổi, chia sẻ được cho nhau: như sản xuất nhanh hơn, mở rộng quy mô nhanh hơn, làm việc nhanh hơn để nắm bắt các xu hướng trong tương lai, tận dụng tối đa những thuận lợi, cơ hội có được từ cách mạng công nghiệp 4.0 để phát trển bền vững hơn trong tương lai.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng - Chủ biên của 2 ấn phẩm - mong muốn thông qua việc ra mắt 2 ấn phẩm về chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng, các cán bộ, người lao động dầu khí sẽ có thêm nhận thức, chia sẻ, phổ biến, quyết tâm thực hiện đồng bộ những định hướng, giải pháp đã đề ra, để triển khai thành công công tác chuyển đổi số trong Tập đoàn.

 Đồng thời sẽ nhanh chóng, chủ động nắm bắt, thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng để tạo tiền đề phát triển trong tương lai./.

Cùng chuyên mục
Chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng - 2 mục tiêu lớn của PVN