CHUYÊN GIA KINH TẾ

Kiểm toán hoạt động chuyển giá  trong nền kinh tế hội nhập ở Việt Nam
(BKTO) - Chống chuyển giá đã được các cơ quan chức năng nhà nước xem như một vấn đề nổi cộm cần được ưu tiên, trong đó, kiểm toán hoạt động chuyển giá chính là một cách thức hữu hiệu và không thể thiếu để phát hiện và quy kết, xử lý hoạt động chuyển giá.