CNG Việt Nam đạt doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý I/2022

(BKTO) - Công ty Cổ phần CNG Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
CNG Việt Nam đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao trong quý I/2022
Theo đó, trong quý I/2022, CNG đạt doanh thu hơn 999,2 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với quý I/2021; lợi nhuận thuần 44,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 36,1 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với quý I/2021.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2022 của CNG Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ quý I/2021 do sản lượng và giá nhiên liệu tăng.

Năm 2022, CNG Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản lượng 286 triệu Sm3, tăng hơn 4% so với thực hiện năm 2021; doanh thu 3.232,12 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế 110,03 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế 88,03 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong quý I/2022, CNG Việt Nam đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

CNG Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như: đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu; quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch HĐQT công ty phê duyệt.

Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ; triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS và CNG Việt Nam, trong đó lưu ý hiệu quả đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ CNG sang LNG.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CNG giao dịch tích cực, hiện ở mức giá 45.400 đồng/cổ phiếu (19/4), tăng 21% trong vòng 1 tuần qua và tăng hơn 110% trong vòng 1 năm qua, lập mức giá đỉnh 45.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 18/4/2022./.
PV
Cùng chuyên mục
CNG Việt Nam đạt doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý I/2022