CƠ QUAN BẢO HIỂM

Chuyển đổi số để giảm giao dịch giữa người dân và cơ quan bảo hiểm
(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, tăng mức độ chính xác, giảm tối đa giao dịch trực tiếp giữa người dân và cơ quan BHXH.