Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(BKTO) - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì họp báo.Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%.
                
   

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi họp báo - daibieunhandan.vn

   

Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự hiệp thương lựa chọn giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được dân chủ, công khai; công tác chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19...

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước.

“Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy: càng khó khăn thử thách thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không đủ tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật đối với 01 trường hợp thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó đã có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8% so với yêu cầu (theo danh sách được công bố rộng rãi).

Trong đó, đại biểu do các cơ quan tổ chức Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; cơ quan tổ chức địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Về cơ cấu, trình độ, số đại biểu là phụ nữ trúng cử là 151 người, đại biểu dân tộc thiểu số trúng cử là 89 người, đại biểu là người trẻ dưới 40 tuổi trúng cử là 47 người; đại biểu là người ngoài Đảng trúng cử là 14 người; đại biểu Quốc hội khóa XIV và các khóa khác tái cử trúng cử là 203 người; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội trúng cử là 296 người.
                
   

Quang cảnh họp báo - Ảnh: daibieunhandan.vn

   

Với kết quả trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. “Tuy tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội” - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ đó đến nay.

Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

ĐĂNG KHOA
Cùng chuyên mục
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV