Kiểm toán Nhà nước vinh dự có hai đại biểu Quốc hội khóa XV

(BKTO) - Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo danh sách này, hai ứng cử viên của KTNN là Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam - đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu bầu cao

   

Cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tham gia ứng cử tại Đơn vị bầu cử Số 2 của tỉnh Lạng Sơn gồm: thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Theo kết quả được công bố, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trúng cử đại biểu Quốc hộikhóa XV với số phiếu bầu cao.

Trước đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng Sơn.
                
   

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam

   

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Namtham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử Số 2 của tỉnh Hậu Giang, gồm: thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ. Theo kết quả được công bố, ông Lê Minh Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đây là lần đầu tiên, ông Lê Minh Nam tham gia Quốc hội.
Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước vinh dự có hai đại biểu Quốc hội khóa XV