Công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

(BKTO) - Chiều ngày 28/10, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị Công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
01/11/2022 15:10
Video