Tọa đàm “Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản qua góc nhìn Kiểm toán”

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm truyền hình “Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản qua góc nhìn kiểm toán” được Báo Kiểm toán phối hợp với Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) tổ chức nhằm góp phần lan tỏa hiệu quả của Cuộc kiểm toán.
08/09/2022 15:30
Tọa đàm