Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

(BKTO) - Ngày 22/10, dưới sự điều hành cuả Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, các ĐBQH tổ 7 đã tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20
28/10/2022 08:59
Video