Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại tỉnh Phú Yên

(BKTO) - Sáng 02/4, tại tỉnh Phú Yên, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại tỉnh Phú Yên.

1.jpeg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên; các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Phú Yên; đại diện Vụ Tổng hợp KTNN, đại diện lãnh đạo KTNN khu vực VIII và Đoàn kiểm toán thuộc KTNN khu vực VIII.

Tại Hội nghị, ông Đặng Thế Bình - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII -  đã công bố Quyết định số 742/QĐ-KTNN ngày 01/4/2024 về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Phú Yên; ông Lê Văn Tám - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII, Trưởng Đoàn kiểm toán - trình bày khái quát kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

Theo đó, trong thời hạn 55 ngày, kể từ ngày 02/4/2024, Đoàn kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

2.jpeg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CTV

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính ngân sách địa phương, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo cho biết, trong những năm qua, KTNN đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cho địa phương trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN đã góp phần giúp tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có nội dung được kiểm toán chấp hành nghiêm quyết định của KTNN, bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với Đoàn kiểm toán; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn kiểm toán; giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Đoàn. Đồng thời, giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, tham mưu chính cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán.

Thay mặt KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đề nghị từng thành viên Đoàn kiểm toán bám sát mục tiêu, nội dung của Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để thực hiện kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, Đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương được kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không gây sách nhiễu, phiền hà cho các đơn vị được kiểm toán./.

Cùng chuyên mục
Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại tỉnh Phú Yên