[Infographic]: Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

(BKT) Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cùng chuyên mục
[Infographic]: Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh