CÔNG NGHỆ

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.