Phòng chống tham nhũng và vai trò của Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Sáng 24/8, KTNN tổ chức hội thảo “Phòng, chống tham nhũng và vai trò của KTNN” thuộc Đề tài NCKH cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.
25/08/2022 20:07
Video