Đại hội Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước lần thứ X thành công tốt đẹp

(BKTO) - Ngày 29/7, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có 155 đại biểu chính thức là đoàn viên, thanh niên của 30 chi đoàn trực
01/08/2022 20:07
Thời sự