đào tạo

Sẽ thành lập Trung tâm đào tạo và ứng dụng AI
(BKTO) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Duy Đông cho biết, Bộ KHĐT đề xuất xây dựng Trung tâm đào tạo và ứng dụng AI tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.