Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài giảm 53,2%

(BKTO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2023, có 41 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư.

1.jpg
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm giảm 53,2%. Ảnh minh họa: Vietnambiz

Tổng số vốn của phía Việt Nam đầu tư vào 41 dự án này là 140 triệu USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, các nhà đầu tư Việt Nam có 11 lượt dự án ở nước ngoài thực hiện điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 13,5 triệu USD, giảm 67,8% so với cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 153,5 triệu USD, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt đầu tư vào lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 105,9 triệu USD, chiếm 69% tổng vốn đầu tư.

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 13,2 triệu USD, chiếm 8,6%. Đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,7 triệu USD, chiếm 7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Singapore là nước dẫn đầu với 103,3 triệu USD, chiếm 67,3% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là Lào với 14,3 triệu USD, chiếm 9,3%; Australia 10,2 triệu USD, chiếm 6,6%; Cuba 9,3 triệu USD, chiếm 6,1%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 4%.

Cùng chuyên mục
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài giảm 53,2%