Gần 8,88 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam

(BKTO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tính đến gần cuối tháng 4/2023 đạt gần 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022.

f.jpg
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, có 750 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 65,2% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 11,1%.

Có 386 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 19,5% so với cùng kỳ, nhưng tổng vốn đầu tư tăng thêm chỉ đạt gần 1,66 tỷ USD, giảm tới 68,6%.

Có 1.044 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 1,8% và tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 70,4%.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 5,1 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 17% so với cùng kỳ.

Ngành tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Các ngành kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 972 triệu USD (giảm 65,5%) và gần 372 triệu USD (giảm 44,3%).

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu, chiếm 29,9% số dự án mới và chiếm 56,7% số vốn điều chỉnh. Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần, chiếm 40,8%.

Trong 4 tháng đầu năm, có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD, chiếm hơn 24,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 29,5% so với cùng kỳ 2022.

Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2 tỷ USD, chiếm hơn 22,1% tổng vốn đầu tư, gấp 2,63 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 752 triệu USD, chiếm gần 8,5% tổng vốn đầu tư, giảm 30% so với cùng kỳ.

Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới, số lượt điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần.

Tính tới ngày 20/04/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được hơn 5,85 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 điểm phần trăm so với 03 tháng đầu năm 2023.

Xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt gần 81,19 tỷ USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ, chiếm 74,6% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 80,56 tỷ USD, giảm 10,8%, chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài ước đạt 67,1 tỷ USD, giảm 15,5% so cùng kỳ và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Từ đầu năm tới nay, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 14,1 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 13,5 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 8,3 tỷ USD.

Cùng chuyên mục
Gần 8,88 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam