Đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút các nguồn lực xã hội hóa công tác giáo dục

(BKTO) - Năm học 2022-2023, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 125 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 82 huy chương, giải thưởng quốc tế.

3dgdh(1).jpg
Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ảnh: Nguyễn Ly

Hà Nội đã hoàn thành phổ cập giáo dục 3 cấp học

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Thủ đô được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô và nhu cầu học tập của Nhân dân.

Theo đó, Thành phố đã hoàn thành phê duyệt, ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển. Hà Nội đã hoàn thành công tác rà soát toàn bộ mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông được đổi mới.

 Về quy mô các trường THPT công lập, dự kiến đến năm học 2024-2025, Hà Nội có khoảng 121 trường; năm học 2025-2026 có khoảng 123 trường; năm học 2026-2027 có khoảng 125 trường (tăng 6 trường so với năm học 2023 - 2024).

Hà Nội đã hoàn thành phổ cập giáo dục và xóa mù chữ 3 cấp học, là 1 trong 4 địa phương đầu tiên đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Từ năm học 2014-2015 đến nay, Hà Nội có 1.249 học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và 124 học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế.

Công tác quản lý, kiểm tra đánh giá không ngừng được đổi mới; nề nếp và kỷ cương được duy trì. Xã hội hoá giáo dục có nhiều bước chuyển biến tích cực, huy động được các nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo được mở rộng. Các hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực

Thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển giáo dục đào tạo Thủ đô. Đồng thời, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, tạo động lực cho đổi mới và phát triển ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Thành phố kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiệu quả. 

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, 10 năm qua, số lượng học sinh của Thành phố Hà Nội tăng cao đặt ra áp lực rất lớn về trường lớp, đội ngũ nhân lực. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm của các cấp, ngành, Thành phố vẫn có tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia rất cao, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đi đầu cả nước; cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài được coi trọng.

Đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong 10 năm qua, Hà Nội đã đầu tư khoảng 30 nghìn tỷ đồng cho lĩnh giáo dục  và tiếp tục đầu tư tương tự như vậy trong 10 năm tới.

Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục – đào tạo, chú trọng đổi mới công tác quản trị nhà trường, với việc thí điểm chính sách đặt hàng trong giáo dục đào tạo, giúp giải quyết câu chuyện thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý đội ngũ của mình trong các nhà trường.

Ngoài ra, Thành phố cũng quan tâm đến các cấp học, ngành học, kể cả đào tạo nghề. Nhờ đó, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đào tạo các cấp. Với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, một số quận, huyện đã có cách làm phù hợp với thực tiễn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục đào tạo.

Thời gian tới, các đơn vị trên địa bàn Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về lĩnh vực gióa dục. Từ đó, các địa phương tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu ngành giáo dục Thành phố chú trọng công tác đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu của đội ngũ cán bộ, giáo viên để phục vụ luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng khi cần thiết. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút các nguồn lực xã hội hóa công tác giáo dục./.

Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút các nguồn lực xã hội hóa công tác giáo dục