Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 19/05/2023 14:46