Thảo luận công tác tổ chức các hoạt động phong trào Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành

Sáng ngày 12/5, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tiểu ban Phong trào tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai nhằm cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 12/05/2023 15:47