Tiểu ban Nội dung - Thư ký thống nhất nội dung Kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành

(BKTO) - Ngày 15/5, cuộc họp lần thứ 2 của Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 15/05/2023 16:24
Thời sự