Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Sáng ngày 28/12, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam”.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 28/12/2023 16:28