Đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế giáo viên năm 2021

(BKTO) – Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước còn thiếu 94.714 giáo viên và Bộ đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021-2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế.Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong năm học 2020-2021, Bộ đã hướng dẫn các địa phương rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý, hiệu quả; đồng thời có giải pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đủ các môn học; thực hiện điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”; ưu tiên bảo đảm giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
                
   

Tình trạng thiếu giáo viên tại một số vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa vẫn phổ biến. Ảnh: N.LỘC

   

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vẫn còn tình trạng tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khu công nghiệp, đặc biệt ở các môn học đặc thù như: Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ, Trải nghiệm - Hướng nghiệp...

Qua thống kê, trên cả nước hiện còn thiếu 94.714 giáo viên và thừa 10.178 giáo viên các cấp học.

Đặc biệt, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục bậc mầm non phải dừng hoạt động hoặc có nguy cơ dừng hoạt động kéo theo nhiều giáo viên phải nghỉ việc hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Thực tế này càng khiến gia tăng tình trạng thiếu giáo viên cho bậc học này, khi năm học mới đang cận kề.

Trong Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non gửi các địa phương mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của đơn vị, hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.

Về tình hình thiếu giáo viên nói chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021- 2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế, gồm 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới cấp Tiểu học, cấp Trung học phổ thông và 10.000 biên chế giáo viên mầm non cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (chưa bao gồm 5 tỉnh Tây Nguyên và 14 tỉnh được bổ sung biên chế giáo viên mầm non năm 2019).
NGUYỄN LỘC
Cùng chuyên mục
Đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế giáo viên năm 2021